Informační deska

Vyklizení kočárkárny

Vážení sousedé,
prosíme o vyklizení všech věcí z kočárkárny. Kočárkárnu je třeba uvolnit do 20.5.2016, raději dříve.
Věci, ke kterým se nikdo nepřihlásí, budou darovány potřebným nebo zlikvidovány.
Prosíme hračky, kola a kočárky po odrostlých dětech prodat, vyhodit nebo přestěhovat do soukromých prostor (komory, garáže) – ne pod schody a neradi bychom, aby se tyto věci po dokončení střechy „vrátily“ zpět.

Po dobu výměny střešní krytiny bude kočárkárna využívána prováděcí firmou jako šatna a sklad.

Dále prosíme o odstranění nepoužívaných kol z kočárkárny, opravdu se tam nedá hnout a jsou tam kola, na kterých je vidět, že dlouhodobě zahálí.

Děkuji Kafka

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687