Informační deska

informační schůze BDJ

Informační schůze BDJ
Program:
Přípravné dokumenty pro převod domu na BDJ
Příprava pro převod bytů z družstva na SVJ, založení SVJ, úprava smluv.
Úterý 18.12.2018 v 19 00 v salónku v restauraci Na kovárně
Za BDJ Richard Kafka

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687